ધોરણ ૧૨ પછી એનિમલ ટ્રેઈનર (Animal Trainer/ પશુ પ્રશિક્ષક) તરીકેની કારકિર્દી

પશુ પ્રશિક્ષકએ પશુઓને ચોક્ક્સ કાર્યો માટે તાલીમ આપે છે જેમકે સુરક્ષા, આજ્ઞાપાલન, મનોરંજન, રેસ (દૌડ), વિકલાંગોને મદદરૂપ થવા, પશુ પ્રશિક્ષક કોઇ એક પ્રાણી / પશુને તાલીમ આપવામાં નિષ્ણાંત હોય છે. સામાન્યત: કુતરાઓ, ઘોડા, હાથી, સીલ, કાકાકૌઆ, વ્હેલ, ડોલ્ફિન, વાઘ, રીંછ અને સિંહોને તાલીમ આપવામાં આવતી હોય છે. તાલીમનું કાર્યએ ઇનામ અને શિક્ષાના સિધ્ધાંતને અનુસરે છે.

કામગીરીનું પાર્શ્વદર્શન ( Job Profile ) :-

 • પ્રાણીની તાલીમ આપી શકવાની શકયતા, તેનો અભિગમ, સ્વભાવ, અને ક્ષમતાને ચકાસવામાં આવે છે.
 • પ્રાણીને માનવ અવાજથી, સ્પર્શથી, અને સંપર્કથી વાકેફ કરવામાં આવે છે.
 • પ્રાણીને આદેશનું પાલન કરવાનું શિખવવામાં આવે છે.
 • તાલીમનું લક્ષ્ય નક્કી કરે છે.
 • પ્રાણીઓને અમુક ચોક્ક્સ તરકીબોમાં કુશળ કરવા / પ્રશિક્ષિત કરવા પ્લાન / યોજના બનાવે છે.
 • ધિરજપુર્વક અને કાળજીથી તેમજ ઇનામ આપી તાલીમ આપવામાં આવે છે .
 • પ્રાણીઓની દેખરેખ જેમકે ખોરાક, કસરત, શિસ્તપાલન વગેરીની જવાબદારી લે છે.
 • મેળાઓમાં, સર્કસોમાં ખેલ ( શો ) કરાવે છે.
 • શો માટેના રિહર્સલ કરાવે છે અને પ્રદર્શન દરમ્યાન સંકેતો / માર્ગદર્શન કરે છે તેમજ સારા પ્રદર્શન માટે શાબાશી પણ આપે છે.
 • સુરક્ષા સબંધી પ્રાણીઓને તાલીમ આપનાર પ્રશિક્ષક એ પોલીસ વિભાગના કુતરાઓને, વોચ ડોગને, ગાઇડ ડોગને તાલીમ આપે છે.
 • રેસના ઘોડાઓના પ્રશિક્ષક એ સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય છે. તેઓ જોકીઓને રેસ દરમ્યાન ઘોડાઓને નિયંત્રણમાં રાખવાનું શિખવે છે.

અપેક્ષિત કુશળતા :-

 • પ્રાણીઓમાં વાસ્તવિક રૂચી
 • ધિરજ
 • શારિરિક અને માનસિક ક્ષમતાં
 • ટીમ વર્ક
 • ઉત્સાહી
 • વિગતવાર જાણકારી મેળવનાર
 • પરિસ્થિતીજન્ય સમસ્યાને હલ કરવાની ક્ષમતાં
 • આદેશોનું પાલન કરી શકનાર

રોજગારની તકો ;-

 • ડોગ ટ્રેનીંગ ફેસેલીટી (કુતરા તાલીમ કેન્દ્રો )
 • એક્વાઇન ટ્રેનીંગ સેંટર ( અશ્વ તાલીન શાળા )
 • સ્ટડ ફાર્મ ( અશ્વ સવર્ધન કેન્દ્ર )
 • આર્મી વેટરનરી કોર્પ, ( સેના પશુ ચિકિત્સાલય )
 • સર્કસ કંપનીઓ
 • એનિમલ ફન પાર્ક
 • મરિન એનિમલ ટ્રેનીંગ સેંટર ( જળચર પ્રાણી તાલીમ કેન્દ્ર )

ભરતી કરનાર કંપનીઓ :-

 • ઇન્ડિયન આર્મી
 • સર્કસ કંપનીઓ
 • અશ્વ શાળાઓ
 • પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ
 • સ્ટડ ફાર્મ ( અશ્વ સવર્ધન કેન્દ્ર )
 • એનિમલ ફન પાર્ક